theology

dagernas.se

 

I min intressesfär finns naturligtvis teologin. Mina två huvudområden är Bibelteologi och missionsteologi. Nedan finns mina akademiska uppsatser i dessa bägge ämnen.

Dessutom finns länkar till förkunnelse och predikningar jag har hållit under åren.

 

Masteruppsats i missionsvetenskap vid Göteborgs universitet framlagd 2014.

Bibelstudium om Barns rättigheter från våren 2014.

Copyright © All Rights Reserved